IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Prispevki

NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA - JEZIKI, ZDRAVJE, PODJETNIŠTVO, KOMUNIKACIJA

PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH  - SNIO (50 ur)

-          Učinkovita komunikacija v negi in oskrbi

-        Učinkovita komunikacija na delovnem mestu

-        Kakovostno delo s strankami

-        Ohranimo zdravje in vitalnost

-        Komuniciranje v predšolski vzgoji

-        Prvi koraki v svet tujih jezikov

-        Uporabna podjetniška znanja

-        Izboljšajmo medosebno in digitalno komunikacijo

 

Operacijo delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost,« prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 1 »Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje«.