IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Iščemo kadre

K sodelovanju vabimo predavatelje za višješolske programe z nazivom predavatelj višje strokovne šole (34. člen ZVSI, Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole), za višješolske programe:

- Ekonomist

- Strojništvo

- Organizator socialne mreže

- Logistično inženirstvo

- Poslovni sekretar

- Informatika

 

K sodelovanju vabimo predavatelje za predavanja v srednješolskih programih v šolskem letu 2016/2017, za naslednje predmete:

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI: - Zgodovina, Kemija, Biologija, Psihologija, Informacijsko komunikacijska tehgnologija, Informatika, Uporabna informatika, Informacijsko opismenjevanje

PREDŠOLSKA VZGOJA:  - Naravoslovje za otroke, Kurikulum oddelka v vrtcu, Razvoj in učenje predšolskega otroka, Varno in zdravo okolje

LOGISTIČNI TEHNIK: - Tehnologija komuniciranja, Logistika tovornih tokov, Transportna sredstva, Mednarodna blagovna menjava

TRGOVEC: - modul Poslovanje trgovskega podjetja, modul Prodaja blaga, modul Temelji gospodarstva, modul Upravljanje z blagovno skupino živila

 EKONOMSKI TEHNIK: - vsi strokovni moduli

 STROJNI TEHNIK: - vsi strokovni moduli

 RAČUNALNIKAR: - vsi strokovni moduli

 

Pri izbiri predavateljev bodo imeli prednost kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

  • Ustrezna znanja
  • Pedagoško-andragoška izobrazba
  • Strokovni izpit

Razpisujemo prosto delovno mesto: strokovni sodelavec z dnem 17.5.2018

Delavec bo na mestu strokovnega sodelavca opravljal: delo na projektih, administrativna dela, delo na srednješolskih in višješolskih programih

Delovni čas: 8 ure dnevno / 40 ur tedensko  

Trajanje zaposlitve: določen čas: do 31.12.2018 / 1 mesec poskusne dobe

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII stopnja izobrazbe

Kompetence kandidata: komunikativnost, natančnost, odgovornost, samoiniciativnost

Dodatne zahteve: - odlično znanje in uporaba angleškega jezika, poznavanje evropskega teritorialnega sodelovanja in evropske kohezijske politike, vozniški izpit

Prijava je mogoča do 21.5.2018 na elektronsko pošto:

 

Razpisujemo prosto delovno mesto: strokovni sodelavec z dnem 22.1.2018

Delavec bo na mestu strokovnega sodelavca opravljal: računovodska dela, delo na projektih, administrativna in računovodska dela, izvajanje predavanj 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, predviden pričetek : 15.2.2018

Delovni čas: 8 ure dnevno / 40 ur tedensko

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII stopnja izobrazbe, ekonomske smeri

Kompetence kandidata: samoiniciativnost, natančnost

Dodatne zahteve: - vsaj 5 let delovnih izkušenj z računovodskega področja 

Prednost imajo kandidati z nazivom predavatelj višje šole

Prijava je mogoča do vključno 26.1.2018 na elektronsko pošto:  

 

Razpisujemo prosto delovno mesto: strokovni sodelavec z dnem 19.1.2018

Delavec bo na mestu strokovnega sodelavca opravljal: vodja mentorske skupina - delo z osebami v programu PUM-O

Trajanje zaposlitve: določen čas 1 mesec, predviden pričetek : 29.1.2018

Delovni čas:10 ur /mesec

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII stopnja izobrazbe

Kompetence kandidata: komunikativnost, natančnost, odgovornost

Dodatne zahteve: - vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju programa PUM 

                                - potrdilo za vodjo mentorja skupine PUM

                                - pedagoško-andragoška izobrazba

Prijava je mogoča do vključno 24.1.2018 na elektronsko pošto:

ARHIV:

Razpisujemo prosto delovno mesto: strokovni sodelavec z dnem 4.8.2017

Trajanje zaposlitve: določen čas (6 mesecev), predviden pričetek : 15.9. 2017

Delovni čas: 4 ure dnevno / 20 ur tedensko

Zahtevana stopnja izobrazbe: VI/2 stopnja izobrazbe

Dodatne zahteve: - Strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja,

                              - vsaj 1 leto delovnih izkušenj s področja vzgoje in izobraževanja

Prijava je mogoča do vključno 11.8.2017 na elektronsko pošto:

 

Razpisujemo prosto delovno mesto: organizator izobraževanja odraslih z dnem 5.7.2017

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, pričetek: 1.8. 2017

Delovni čas: 8 ur dnevno / 40 ur tedensko

Zahtevana stopnja izobrazbe: najmanj VI/2 stopnja izobrazbe

Dodatne zahteve: - Strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja,

                              - naziv svetovalec ali svetnik

                              - najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja vzgoje in izobraževanja

Prijava je mogoča do vključno 18.7.2017 na elektronsko pošto:

 Razpisujemo delovno mesto: Ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole IC Geoss, d.o.o. z dne 21.11.2016

Trajanje zaposlitve: določen čas - 5 let (čas mandata ravnatelja/-ice), pričetek: januar 2017

Delovni čas: 4 ure dnevno

Celoten razpis in pogoji so dostopni tukaj.

 Prijava je mogoča do: 5.12.2016

 

Razpisujemo delovno mesto za delovno mesto: čistilec/ka z 28.10.2015

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja strokovna izobrazba

Trajanje zaposlitve: določen čas: pričetek 9.11.2015 do 30.6.2016   Poskusno delo: 1 mesec

Delovni čas: 2 uri dnevno (delovnik v popoldanskem času)

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po elektronski pošti na naslov:

Prijava je mogoča do: 3.11.2015

 

Razpisujemo delovno mesto za delovno mesto: strokovni/-a sodelavec/-ka z 20.07.2016

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja strokovna izobrazba ali višja šola

Kompetence kandidata: komunikativnost, natančnost, odgovornost

Trajanje zaposlitve: določen čas: pričetek 8.8.2016 do 30.6.2017   POPRAVEK: pričetek 16.8.2016

Poskusno delo: 2 meseca

Delavec bo na mestu strokovnega sodelavca opravljal: administrativno delo ter delovno mesto čistilec/-ka.

Delovni čas: 6 ur dnevno (delovnik v popoldanskem času)

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po elektronski pošti na naslov:

Prijava je mogoča do: 25.8.2016 POPRAVEK: prijava je mogoča do 10.8.2016